İng almayan fiiller

İng almayan fiiller

* Yıldız işareti bulunan filler Present Continuous tenslede kullanabilirler , ancak böyle bir durumda o fiilin anlamı değişir! 

Düşünme bildiren  fiiler


Think – Sanmak ,zannetmek ,  düşünmek  ( * )

Suppose – Farzetmek , varsaymak , düşünmek
Believe – İnanmak , itimat etmek
Imagine – Hayal etmek , düşlemek , düşünmek
Realize – Farkına varmak , farketmek , anlamak , kavramak , idrak etmek
Notice – Farketmek , farkına varmak , dikkat etmek , önemsemek
Recognize –  Tanımak , farkına varmak , farketmek
Know – Bilmek , tanımak
Understand –  Anlamak , kavramak , algılamak , bilmek
Feel – Hissetmek , duymak , dokunmak , sezmek , anlamak
Doubt – Kuşkulanmak , şüphelenmek , kuşkusu olmak , kararsız olmak
Remember – Hatırlamak , anımsamak , anmak , düşünmek
Forget – Unutmak , hatırından çıkmak
Want – İstemek , talep etmek , arzulamak
Need –  İhtiyacı olmak , muhtaç olmak , gerekmek
Prefer – Tercih etmek , yeğlemek , öncelik tanımak
Mean – Demek istemek , anlamına gelmek , niyet etmek , ifade etmek

Duygu bildiren fiiler


Love – Sevmek

Hate – Nefret etmek
Like – Hoşlanmak
Dislike – Hoşlanmamak , sevmemek
Appreciate – Minnettar olmak , değer vermek , değerini bilmek
Detest – Nefret etmek  , iğrenmek
Loathe – Nefret etmek , tiksinmek
Fear – Korkmak , endişe etmek
Envy –  Gıpta etmek , imrenmek
Mind – Aldırış etmek , önemsemek , dikkat etmek , dikkatli olmak
Care – İlgilenmek , önem vermek , ilgi duymak , önemsemek
Desire – Arzulamak , arzu etmek , istemek , dilemek
Wish – İstemek , dilemek , umut etmek
Forgive – Affetmek , bağışlamak

Sahiplik bildiren fiiller


Possess – Elinde bulundurmak , sahip olmak

Have – Sahip olmak , olmak , elde etmek   ( *)
Own – Sahip olmak
Belong –  Ait olmak

Duyu bildiren fiiller


See – Görmek , seyretmek , bakmak    ( *)

Hear – Duymak , işitmek , dinlemek
Smell –  Koklamak , kokmak , koku almak  (*)
Taste – Tadına bakmak  , tatmak   (*)
Feel –  Hissetmek , duymak , sezmek   (*)

Başka durumlar bildiren fiiller


Look – Bakmak  (*)

Seem – Gibi görünmek , benzemek , görünmek
Owe – Borçlu olmak , minnettar olmak
Cost – Mal olmak
Weigh –  Tartmak , ölçüp tartmak (*)
Be – Olmak , var olmak ,bulunmak    (*)
Exist – Var olmak , olmak  bulunmak
Advise – Tavsiye etmek , öğüt vermek , nasihat etmek
Promise – Söz vermek
Refuse – Reddetmek , kabul etmemek , geri çevirmek
Contain – Kapsamak , içermek
Consist of – Meydana gelmek , oluşmak
Include – İçermek , kapsamak , içine almak
Sound – Ses vermek , ses çıkarmak