Voice ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Voice ile ilgili cümleler


The man spoke in a low voice.
Adam alçak sesle konuştu.

A man was complaining of something in a sharp voice.
Adam keskin bir sesle bir şeyi şikayet ediyordu.

He read the poem with a loud voice.
Şiiri yüksek sesle okudu.

She spoke with a soft voice.
Alçak bir sesle konuştu.

Voice of America broadcasts from Washington.
Amerikanın sesi Washington'dan yayın yapar.