Visible ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Visible ile ilgili cümleler



visible  -  gözle görülebilir, görünür

Some stars are hardly visible to the naked eye.

Bazı yıldızlar çıplak gözle güçlükle görülebilmektedir.

A lunar eclipse will be visible tonight.

Bu gece bir ay tutulması görülecek.

The Perseids are one of the most visible meteor showers.

Göktaşı yağmurları en çok görülebilen meteor yağmurlarından biridir.

Numerous stars were visible in the sky.

Gökyüzünde çok sayıda yıldız görünüyordu.

The fire was visible from five kilometres away.

Yangın 5 kilometre öteden görünüyordu.

Tomorrow's total eclipse of the sun will be visible from the Blacksea

Yarının tam güneş tutulması, Karadeniz'den görünür olacaktır.