Upset ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Upset ile ilgili cümlelerDon't look so upset.

Çok üzgün görünme.

I'm very upset.

Çok üzgünüm.

You're very upset.

Çok üzgünsün.

Don't get an upset stomach by eating too much.

Çok yiyip mideni bozma.

The teacher was really upset and threw Birol out of class.

Öğretmen gerçekten üzgündü ve Birol'u sınıftan attı.

Don't be upset.

Üzülme.

You look upset.

Üzgün görünüyorsun.