Until ile ilgili cümleler

Until ile ilgili cümleler

Are you going to work until 10:00?
10:00'a kadar çalışacak mısın?

Are you going to continue working until 10:00?
10:00'a kadar çalışmaya devam edecek misin?

I waited up for him until ten o'clock.
10:00'a kadar onu bekledim.

I'm free until 2:30.
2.30'a kadar boşum.

We are adjourned until on monday
Pazar gününe kadar ertelendik.

Nothing will happen until 2:30.
2.30'a kadar hiçbir şey olmayacak.

Please wait until 3:00. She'll be back then.
3:00'e kadar bekleyin. O, o zaman dönecek.