Title ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Title ile ilgili cümleler
I couldn't remember the title of that song.
O şarkının başlığını hatırlayamadım.

What is the title of the book?
Kitabın adı ne?