Sound ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Sound ile ilgili cümlelersound -  ses
Sound fiili bir linking verb’dür. Yani zarfla değil sıfatla nitelenir

You sound unhappy. What's the matter?
Sesin kötü geliyor. Ne oldu?

Bu fiil, şimdiki zamanlarda pek kullanılmaz, yani –ing almaz

Her idea sounds great.
Fikri kulağa hoş geliyor. (Her idea is sounding great denmez)

Ancak, değişiklikten söz ediliyorsa –ing alabilir

The car sounds / is sounding a bit rough these days.
Bu günlerde arabadan acayip sesler geliyor.

Sound fiilinden sonra like ya da as if/though kullanılır

That sounds like Birol coming up the stairs.
Sanki merdivenlerden Birol çıkıyor.

It sounds as if/though he's had a hard day.
Zor bir gün geçirmişe benziyor.