Second conditional ~ birolcakir.net

Second conditional

İkinci tip koşul cümleleri gerçek olmayan,hayali durumlardan bahseder.Genelde bir istek,dilek,temenni söz konusudur.Ana cümlede simple past tense ,şart cümlesinde will ‘in past formu yani would kullanılır.Would ‘un olumsuzu “wouldn’t” yada “would not” dır.
If the car stopped at the red light , there wouldn’t be an accident.
Araba kırmızı ışıkta dursaydı kaza olmayacaktı.
If I got up earlier , I would not miss the bus.Eğer erken kalksaydım otobüsü kaçırmayacaktım.
Dikkat ediniz şart cümlesi (if+simple past) başa geldiğinde virgül kullanılıyor.
I would call the police If he insisted on fighting.
Kavga etmekte ısrarlı olsaydı polis çağıracaktım.
Yukardıdaki cümlede görüldüğü üzere “,” kullanılmadı çünkü if clause ana cümleyi takip ediyor.
Kural : Koşul (if) cümlesinde asla would yada wouldn’t kullanamayız.
Görüldüğü üzere yukarıdaki olayların hiçbiri gerçekleşmemiştir.