Rose ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Rose ile ilgili cümleler

Do you see a rose?
Bir gül görüyor musun?

She is a rose between two thorns.
O iki diken arasında bir güldür.

I see a rose.
Bir gül görüyorum.

He gave me a bunch of red roses.
Bana bir demet kırmızı gül verdi.

A rose smells sweet.
Bir gül güzel kokar.

There is a yellow rose.
Bir sarı gül var.

A rose garden.
Bir gül bahçesi.