Rather ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Rather ile ilgili cümlelerRather’ın en çok bilinen anlamı “oldukça”dır:

How was the film? ~ Rather good - I was surprised.
Film nasıldı? ~ Oldukça iyiydi - şaşırdım.

Aysu sings rather well - people often think she's a professional.
Ayu olldukça iyi şarkı söyler - insanlar, çoğu kez onun profesyonel olduğunu sanır.

It's rather warm in here. Let's open a window.
Burası oldukça sıcak. Pencere açalım.

Rather’ın bir anlamı “idare eder” demektir ve bu kullanım Amerikan İngilizcesinde yoktur.

The film was rather good.
Film iyiceydi./Film fena değildi.

Rather, genellikle a/an ve the kelimelerinden önce gelir ancak sıfat varsa a/an artikılından sonra da gelebilir.

He's rather a fool.
Oldukça aptal biri.

Meltem's had rather a good idea.
Meltem’in oldukça iyi bir fikri vardı. (ya da Meltem's had a rather good idea.)

Rather, sıfat olmaksızın çoğul bir isimle normal olarak kullanılmaz.

Örneğin, They’re rather fools denmez.Or rather ifadesi ise “daha doğrusu” anlamında kullanılır.

He's a psychologist - or rather, a psychoanalyst.
O bir psikolog - daha doğrusu psikanalist.