Quite ile ilgili cümleler

Quite ile ilgili cümleler

Business is quite slow.
İş oldukça yavaştır.

The two brothers are quite unlike in their appearance.
İki erkek kardeş görünümde oldukça farklı.

She didn't quite understand my English.
İngilizcemi tamamen anlamadı.

You really do speak English quite well.
İngilizceyi gerçekten oldukça iyi konuşuyorsun.

I went to the theater quite early with a view to getting a good seat.
İyi bir koltukta oturmak amacıyla tiyatroya oldukça erken gittim.

I'm quite aware of your kindness.
İyi yürekliliğinin oldukça/tamamen farkındayım.

He was quite weak in his childhood.
Çocukluğunda oldukça cılızdı.