İngilizce perfect modal cümleleri ~ birolcakir.net

İngilizce perfect modal cümleleri
I can’t find my keys. I must have left them at home.
Anahtarlarımı bulamıyorum. Evde unuttum herhâlde/Evde unutmuşumdur.

We ought to have warned them.
Onları uyarmamız gerekirdi.

When you got lost in the forest, you must have been very frightened.
Ormanda kaybolduğunda çok korkmuşsundur.

You shouldn’t have shouted at me.
Bana bağırman gerekmezdi.

Julia must have been driving very fast at the time of the accident.
Julia, kaza sırasında çok hızlı gidiyordu galiba.

It is too late. My father shpuld have called up so far.
Çok geç oldu. Babam şimdiye kadar aramış olmalıydı.

You can’t have forgotten me.
Beni unutmuş olamazsın/unutmamışsındır.

Where can she have gone yesterday?
Dün nereye gitmiş olabilir?/… gitmiştir?

You could have helped me; why did you just sit and watch?
Bana yardım edebilirdin; niye sadece oturup seyrettin?

I couldn’t have won, so I didn’t go in for the competition.
Kazanamazdım, bu yüzden de yarışmaya katılmadım.

The Goverment should have taken the nessesary steps.
Hükümet gerekli önlemleri almış olmalıydı.

He study hard ; he should have passed exame.
O sıkı çalışır; sınavı geçmiş olmalıydı.

The Goverment should have punished the responsibles.
Hükümet, sorumluları cezalandırmalıydı.

We had to warn them.
Onları uyarmamız gerekti.