Own ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Own ile ilgili cümlelerown - kendi, kendisi, kendine, sadece kendisine ait, kendi başına, yalnız başına, yalnız, tek başına, yardımsız, hiç kimseden yardım almadan

The drug culture has its own rules.
İlaç kültürünün kendi kuralları vardır.

People often don't notice their own faults.
İnsanlar genellikle kendi hataları fark etmezler.

People carried their own weight then.
İnsanlar o zaman kendi ağırlığı taşıdı.

Sweden has its own language.
İsveç'in kendi dili vardır.

Do you own a house in Italy?
İtalya'da bir evin var mı?

You should try to find somebody closer to your own age to date.
Çıkmak için kendi yaşına daha yakın birini bulmaya çalışmalısın.

A lot of people in our neighborhood own guns.
Çevremizdeki çok sayıda insanın silahı var.

Most parents see their own children as the best in the world.
Çoğu ebeveyn, kendi çocuklarını, dünyada en iyi olarak görüyor.

She loves the boy like he's her own son.
Çocuğu kendi evladı gibi seviyor. 

I'll have a home of my own (= home belonging only to me) someday.
Bir gün kendime ait bir evim olacak (= sadece bana ait olan ev).

Birol lives on his own.
Birol tek başına yaşıyor. 

She's raised three kids on her own.
Tek başına üç çocuk büyüttü.