Minor ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Minor ile ilgili cümleler


He always worries about minor points.
Önemsiz konularda her zaman endişe eder.

I was given a minor share of my father's wealth.
Bana babamın servetinden küçük bir pay verildi.

Some couples argue over minor issues.
Bazı çiftler küçük sorunlarla ilgili olarak tartışırlar.

It's only a minor setback.
Bu sadece küçük bir başarısızlık.

It's just a minor problem.
Bu sadece küçük bir sorun.