İngilizce passive voice cümleler ~ birolcakir.net

İngilizce passive voice cümleler

Active: She cleans this room everyday. (O, bu odayı her gün temizler.)

Passive: This room is cleaned everyday by her. (Bu oda onun tarafından her gün temizlenir.)


Active: We make cheese from milk. (Biz sütten peynir yaparız.)

Passive: Cheese is made from milk. (Peynir, sütten yapılır.)


Active: He is posting a letter. (O bir mektup postalıyor.)

Passive: A letter is being posted. (Mektup postalanıyor.)


Active: The boy caught two fish. (Çocuk iki balık yakaladı.)

Passive: Two fish were caught. (İki balık yakalandı.)


Active: Hasan was drawing a picture.( Hasan bir resim çiziyordu.)

Passive: A picture was being drawn. ( Bir resim çizildi.)


Active: The room looks nice. Somebody has cleaned it. ( Oda güzel görünüyor. Birisi onu temizlemiş.)

Passive: The room looks nice. It has been cleaned. (Oda güzel görünüyor. O temizlenmiş. )


Active: She had cleaned the room. (Odayı temizledi.)

Passive: The room had been cleaned. (Oda temizlendi.)

Active: The workers will build the bridge in a year. ( İşçiler bir yıl içinde köprüyü inşa edecekler. )

Passive: The bridge will be built in a year. ( Köprü bir yıl içinde inşa edilecek.)

Active: Mary is going to wash her socks. ( Mary çoraplarını yıkayacak.)

Passive: Her socks are going to be washed by Mary. ( Çorapları Mary’ i tarafından yıkanacak.)


Active: Mary can play tennis. (Mary’i tenis oynayabilir.)

Passive: Tennis can be played by Mary. (Tenis Mary tarafından oynanabilir.)