İngilizce participle cümleler ~ birolcakir.net

İngilizce participle cümleler
The man speaking to your mother is the new teacher.
hangi adam?
Annenle konuşan adam yeni öğretmen.

We need a new hall seating 500 people.
500 kişilik yeni bir salona ihtiyacımız var.

The watchman noticed somebody hiding behind a tree.
Bekçi, ağacın arkasında saklanan birisini farketti.

I heard someone laughing.
Birisinin güldüğünü duydum.

I saw my friend crossing the street.
Arkadaşımı caddeyi geçerken gördüm.

My father earns a living driving a taxi.
Babam taksicilik yaparak geçimini sağlıyor.

We spent the whole evening watching a terrible film.
Bütün bir akşamı berbat bir film seyrederek geçirdik.

We wanted to save energy by cutting off the electricity.
Elektriği keserek enerji tasarrufu yapmak istedik.


After I had watched TV, I went out.
Televizyon seyrettikten sonra dışarı çıktım.

Although I was feeling ill, I went to school.
Kendimi hasta hissetmeme karşın okula gittim.

Because she had been invited to the cinema, she felt happy. 
Sinemaya davet edildiği için mutlu oldu.

I have been invited to the party.
Partiye davet edildim.

A new bookstore is going to be opened next month.
Gelecek ay yeni bir kitapçı açılacak.


I must get the breakfast cooked.
Kahvaltıyı hazırlamam lazım. 

He got his wrist broken.
Bileğini kırdı. 

When did you last have your hair cut?
Saçını en son ne zaman kestirdin?