Corn ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Corn ile ilgili cümleler
Bourbon is made from corn.
Burbon mısırdan yapılır.

Crows all destroyed the farmer's field of corn.
Kargalar çiftçinin mısır alanını harap ettiler.

I like corn.
Mısır severim