adjust le ilgili cümleler

adjust le ilgili cümleler


Birol tried to adjust the temperature of the shower.
Birol duşun sıcaklığını ayarlamaya çalıştı.

Adjust the brakes.
Frenleri ayarlayın.

Adjust the setting of the alarm clock.
Çalar saatin ayarını ayarla.

Check and adjust the brakes before you drive.
Araba sürmeden önce frenleri kontrol edin ve ayarlayın.


We suggest you adjust your records accordingly.
Kayıtlarınızı gereğince ayarlamanızı öneririz.

Will you please adjust the clock? It's slow.
Lütfen saati ayarlar mısınız. Geri kalmış.

Please adjust the television picture.
Lütfen televizyon görüntüsünü ayarla.

I must adjust my watch. It's slow.
Saatimi ayarlamalıyım. Geri kalmış.

Could you tell me how to adjust the volume?
Sesi nasıl ayarlayacağımı bana söyleyebilir misiniz?