Profit ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Profit ile ilgili cümlelerprofit - kâr, kazanç, fayda, getiri

This company uses cheap labor to increase its profit margins.
Şirket kar payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor.

This car dealership has very thin profit margins.
Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var.

The Society for Protection of Nature is a non-profit, non-governmental organization.
Doğa Koruma Derneği kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Although the economy is weak, some companies are still making a profit.
Ekonomi zayıf olmasına rağmen, bazı şirketler hâlâ kazanç sağlıyor.

Acquired by sin - there's no profit within.
Günahla kazanılırsa, onda herhangi bir kazanç olmaz.

We shared the profit among us all.
Kazancı hepimizin arasında paylaştık.

He has done this for profit.
O, kar etmek için bunu yaptı.

Robert got a small proportion of the profit.
Robert, karın küçük bir bölümünü aldı..

I hope the interview would be of profit.
Umarım mülakat yararlı olur.