Beach ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Beach ile ilgili cümleler


People are playing near the beach.
İnsanlar sahilin yanında oynuyorlar.

The children are going to the beach today.
Çocuklar bugün plaja gidiyorlar.