Participles konu anlatımı ~ birolcakir.net

Participles konu anlatımıİngilizcede üç tür ortaç(Participles) vardır.
1. Present participles (taking, making …)
2. Past participles (took, made …)
3. Perfect participles (having taken, having made …)
Bunlara ek olarak present participle’ın edilgen biçimine (being taken, being made …) ile perfect participle’ın edilgen biçimini de (having been taken, having been made …) diyebiliriz.
Present & Perfect Participles
1. Bazı zamanların kuruluşunda kullanılırlar:
Birol is running in the meadow.
Birol çayırda koşuyor.
They were living in Istanbul.
Istanbulda yaşıyorlardı.
2. Present participle’lar, sıfat cümleciklerinin (relative clauses) kısaltılmış biçimi olarak kullanılabilirler. Aralarında anlam farkı yoktur:
sıfat cümleciği (relative clauses) 
The person who is sitting over there is my brother.    
Orada oturan kişi erkek kardeşimdir.        
present participle           
The person sitting over there is my brother.   
Orada oturan kişi erkek kardeşimdir.             
Cümlede -ing almış bir fiil varsa, bunun present participle olup olmadığını anlamak için, kendisinden önce gelen isme “hangi?” sorusu sorulur (hangi kişi?). Eğer -ing almış fiil bu soruya cevap veriyorsa, yani o ismi niteliyorsa (orada oturan kişi) present participle demektir.  
The man speaking to your mother is the new teacher.
(hangi adam?)Annenle konuşan adam yeni öğretmen.
We need a new hall seating 500 people.
500 kişilik yeni bir salona ihtiyacımız var.
The watchman noticed somebody hiding behind a tree.
Bekçi, ağacın arkasında saklanan birisini farketti.
3. Duyu fiilleri (hear, see, find ...) ile present participle kullanılır:
heard someone laughing.
Birisinin güldüğünü duydum.
saw my friend crossing the street.
Arkadaşımı caddeyi geçerken gördüm.
4. Tarz ya da vasıta göstererek bir işin nasıl yapıldığını anlatırlar. Türkçeye çoğunlukla “-erek, -arak” olarak çevrilir:
My father earns a living driving a taxi.
Babam taksicilik yaparak geçimini sağlıyor.
We spent the whole evening watching a terrible film.
Bütün bir akşamı berbat bir film seyrederek geçirdik.
Bu tür fiillerden önce by da kullanılabilir:
We wanted to save energy by cutting off the electricity.
Elektriği keserek enerji tasarrufu yapmak istedik.
5. Present & perfect participles, zarf cümleciklerinin (adverb clauses) kısaltılmış biçimi olarak kullanılabilirler. Aralarında anlam farkı yoktur:
After I had watched TV, I went out. = Having watched TV, I went out.
Televizyon seyrettikten sonra dışarı çıktım.
Although I was feeling ill, I went to school. = Feeling ill, I went to school.
Kendimi hasta hissetmeme karşın okula gittim.
Because she had been invited to the cinema, she felt happy. = Having been invited to the cinema, she felt happy.
Sinemaya davet edildiği için mutlu oldu.
Past Participles
1. Kimi zamanların kuruluşunda:
I have been invited to the party.
Partiye davet edildim.
A new bookstore is going to be opened next month.
Gelecek ay yeni bir kitapçı açılacak.
2. Edilgen olarak kullanılmak kaydıyla past participles sıfat cümleciklerinin (adjective clauses)kısaltılmış biçimi olabilir:
Anyone who is bitten by a dog should be given a shot. adjective clauseAnyone bitten by a dog should be given a shot. past participle.
Köpek tarafından ısırılan kişiye iğne yapılmalı.
The boy who was encouraged by his coach decided to enter his name in the contest. = The boy encouraged by his coach decided to enter his name in the contest.
Antrenörü tarafından teşvik edilen çocuk yarışmaya girmeye karar verdi.
3. Zarf cümleciklerinin (adverb clauses) kısaltılmış biçimi olurlar:
Because the student was rejected by the school, he felt unhappy.                        zarf cümleciğiRejected by the school, he felt unhappy.past participle
Okul tarafından reddedildiği için üzüldü.
4. Have ve get başta olmak üzere belli fiillerin nesnelerini izleyebilirler:
I must get the breakfast cooked.
Kahvaltıyı hazırlamam lazım. 
He got his wrist broken.
Bileğini kırdı. 
When did you last have your hair cut?

Saçını en son ne zaman kestirdin?

Etiketler : participle clauses konu anlatımı