IELTS sınav içeriği ~ birolcakir.net

IELTS sınav içeriği


IELTS nedir?
İngilizce yeterlilik göstergesi olarak en çok kabul gören testlerden biridir. IELTS, İngilizcenin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmıştır. 100’ün üzerinde ülkede eğitim kurumları, devlet kurumları, profesyonel organizasyon ve şirketler bu test sonuçlarını İngilizce bilgisinin bir göstergesi olarak kabul etmektedir. Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumlarına giriş için ve Türkiye´de bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için bu sınav skoru kabul edilir. IELTS dört beceriyi (listening, reading, writing, speaking) ölçen bir sınavdır. İster Akademik Modülden ister Genel Modülden sınava girsinler, tüm öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen dört bölümdeki soruları da cevaplamak durumundadırlar.

IELTS kabul eden Üniversitelerin listesi için tıklayınız.

IELTS Sınav Formatı
IELTS Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olarak dört dil becerisini değerlendiren bir sınavıdır. Dinleme, Okuma ve Yazma Sınavlarının hepsine aynı gün içinde ara vermeden girilir. Sınav merkezinize bağlı olarak, Konuşma Sınavınız diğer üç sınavla aynı gün içinde ya da ana sınavdan yedi gün önce ya da sonra yapılabilir. Toplam sınav süresi üç saattir.  

IELTS Sınavı Neden Daha Adildir?
Herkesin en uygun koşullarda sınava girme hakkı vardır. Bu nedenle diğer sınavlardan farklı olarak, IELTS Konuşma Sınavı adayın dikkatinin dağılmadığı ve rahatsız edilmediği sessiz bir odada yapılır. IELTS ayrıca, adayların sorulara yanıt verirken farklı yaklaşımları olduğunu göz önünde bulundurur. Örneğin, IELTS Sınavında sorulara, uygun bulduğunuz bir sıralamada yanıt verebilir ve Okuma ve Yazama bölümlerinde verdiğiniz yanıtları bu bölümlerdeki sorulara yanıt verirken değiştirebilirsiniz. 

IELTS’in her bölümünde karşınıza neler çıkabilir?
IELTS’in her iki türü de (Akademik ve Genel Eğitim) dört dil becerisinden oluşmaktadır: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma. Sınavın her bir bölümü aşağıda açıklanmıştır.
Tam ve doğru bilgi almak için Adaylar için Bilgiler kitapçığımızı okumanızı öneririz. 
Dört bölümlük sınav: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma

Dinleme

(Süre: 30 dakika)
İngilizceyi ana dili olarak konuşan çeşitli insanların seslerinin kaydedildiği monologlar ve karşılıklı konuşmalar dinleyecek ve sorulara yanıt vereceksiniz. Bu sorular, ana fikirleri, olgusal bilgileri, konuşanların düşüncelerini ve tavırlarını, söylenenin amacını ve fikirlerin gelişimini anlama seviyenizi belirlemek için sorulur. Dinleme parçalarında çeşitli sesler ve farklı aksanlar kullanılır. Her dinleme parçasını yalnızca bir defa dinleyebilirsiniz.
1. Bölüm: Emlak ofisinde geçen iki kişilik karşılıklı konuşma gibi, günlük sosyal bağlamda yapılan bir konuşma.
2. Bölüm: Yerel olanaklar gibi günlük sosyal bağlamda yapılan bir monolog.
3.Bölüm: Üniversite öğretmeni ve öğrencisi arasında öğrencinin ödevin hakkında yapılan bir konuşma gibi, en fazla dört kişi arasında eğitim konusunda geçen bir karşılıklı konuşma.
4.Bölüm: Akademik konuda bir monolog. Örneğin; üniversite dersi.

Okuma

(Süre: 60 dakika)
Okuma bölümü 40 sorudan oluşur. Çeşitli okuma becerilerini sınamak için farklı soru türleri kullanılmıştır. Bu becerilere genel anlamı, ana fikirleri, ayrıntıları, mantıklı bir tartışmayı, yazarın düşüncelerini, tavrını ve amacını anlamak dahildir.
Okuma – Akademik Sınav
Akademik Sınavda betimsel ve olgusal konular üzerine, söylemsel ve analitik üç metin verilir. Bunlar, kitaplardan, akademik ya da haftalık ve aylık dergilerden ve gazetelerden alınan özgün metinlerdir. Metinler herhangi bir uzmanlık konusunda değildir ancak lisans, lisansüstü ve profesyonel eğitim almak isteyen kişilere uygun olarak seçilmiştir.
Okuma – Genel Eğitim Sınavı
Genel Eğitim Sınavında, kitap, dergi, gazete, ilan, reklam, şirket elkitabı ya da kılavuz kitap gibi yayınlardan alıntılar okumanız istenecektir. Bunlar, İngilizce konuşulan bir çevrede gündelik hayatta karşılaşabileceğiniz türde materyallerdir. 

Yazma - Akademik Sınav

Akademik Sınavın yazma bölümünde, iki kompozisyon vardır. Konular, lisans, lisansüstü ve profesyonel eğitim almak isteyen kişilerin ilgilenebilecekleri alanlardan ve eğitim seviyelerine uygun olarak seçilmiştir.

1- Kompozisyon
Bu bölümde size kendi sözcüklerinizle tarif etmeniz, özetlemeniz ya da açıklamanız istenen bir grafik, tablo, çizelge ya da diyagram verilecektir. Sizden, verileri tarif etmeniz ve açıklamanız, süreç aşamalarını, bir aracın nasıl çalıştığını ya da bir olayı anlatmanız istenecektir.
2- Kompozisyon 
Bu bölümde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir problem hakkında makale yazmanız istenecektir. Bu iki kompozisyonda da resmi bir dil kullanmalısınız.

Yazma – Genel Eğitim Sınavı

Genel Eğitim Sınavının Yazma bölümü genel konularda hazırlanmış iki kompozisyon içerir.
1-Kompozisyon
Bu bölümde, size bir durum sunulacak ve konu ile ilgili olarak bilgi talep etmeniz ya da durumu açıklamanız gereken bir mektup yazmanız istenecektir. Mektup, kişisel, yarı resmi ya da resmi bir dil kullanılarak yazılabilir.
2-Kompozisyon
Bu bölümde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir problem hakkında makale yazmanız istenecektir. Yazacağınız makalede, Akademik Yazma Sınavındaki “2. kompozisyon” a oranla daha kişisel bir dil kullanılabilir. 

Konuşma

11 - 14 Dakika

Konuşma bölümü, sözlü İngilizcenizi değerlendirir ve 11-14 dakika sürer. Tüm sınavlar kaydedilir.
*Konuşma Sınavı hem IELTS Akademik hem de IELTS Genel Eğitim için aynıdır.
1. Bölüm: Bu bölümde eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve ilgi alanlarınız gibi genel konularda sorulacak sorulara yanıt vermeniz istenecektir. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika sürer.
2. Bölüm: Bu bölümde size belirli bir konuda konuşmanızın istendiği yazılı bir yönlendirme kartı verilecektir. Verilen konu ile ilgili iki dakika konuşmadan önce size bir dakika hazırlanma süresi tanınacaktır. Ardından denetmen size sınav bitmeden önce aynı konu ile ilgili bir ya da iki soru daha soracaktır.
3. Bölüm: Bu bölümde 2. bölümdeki konuya bağlı sorular sorulacaktır. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirler hakkında konuşmanız için fırsat tanıyacaktır. Bu bölüm 4 ya da 5 dakika sürer.
Sınavın Konuşma bölümü, sınava girmeden önce belirli birtakım yanıtlar düşünerek hazırlık yapmanıza izin vermeyecek şekilde hazırlanmıştır.

IELTS testine yönelik eğitim seti ve özel ders için bana buradan ulaşabilirsiniz.

Birol Çakır