Adventure ile İlgili Cümleler ~ birolcakir.net

Adventure ile İlgili Cümleler
I read a book of adventure stories.
Bir macera öyküleri kitabı okudum.

It was his story of adventure that charmed us all.
Bizi büyüleyen onun macera hikayesiydi.

It's an adventure.
Bu bir macera.

Cookie likes adventure stories.
Cookie macera hikayelerini sever.

I want to explore the world and go on an adventure.
Dünyayı keşfetmek ve bir maceraya devam etmek istiyorum.

I went to the South Pacific for a summer of romantic adventure.
Güney Amerika'ya romantik bir yaz tatili geçirmek için gittim.