W harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ~ birolcakir.net

W harfi ile başlayan ingilizce kelimeler 

West

west

batı

Wet

wet

nemli

While

wayl

bu arada

Whip

wip

kırbaç

Whistle

wisl

ıslı, ıslık çalmak, düdük

White

wayt

beyaz, ak, beyaz tenli

Who

hu

kim

Whoever

huevır

herkimse

Whole

houl

tüm, bütün wholesales = toptan satış


Whose

huuz

kimin

Why

way

neden, niçin

Wide

wayd

1.geniş 2.kenardan kenara

Widow

wıdou

dul

Wig

wig

peruk

Wild

wayd

vahşi

Will

wil

1.irade 2.istek 3. vasiyet 4.gelecek zaman eki

Win

win

kazanmak

Wind

waynd

sarmak, kurmak (saat v.b )

Wind

wind

rüzgar

Window

windou

pencere

Wine

wayn

şarap

Winter

wintır

kış

Wipe

wayp

silmek, kurulamak (havluyla vs.)

Wire

wayır

1.tel 2.telgraf

Wireless

wayılıs

telsiz

Wise

wayz

zeki, akıllı

With

with

ile

Withdraw

withdro

1.çekmek 2.geri çekilmek 3.sızmak

Within

widin

içinde

Without

widaut

sahip olmayarak, yanında olmadan

Witness

witnıs

tanık, tanıklık etmek

Wolf

wulf

kurt

Woman

wumın

kadın

Wonder

wandır

1.merak etmek 2.şaşırmak

Wonderful

wandıfl

şaşırtıcı, harika

Wood

wuud

odun

Wool

wuul

yün

Word

wööd

sözcük, kelime

Work

wörk

çalışmak,

Worker

wörkır

işçi

World

wörld

dünya

Worm

wörm

solucan

Worry

wöri

endişelenmek

Worse

wörs

daha kötü

Worst

wörst

en kötü

Worth

wörth

değerinde olmak, değerde

Wound

wuund

yaralamak, yara

Wrap

rep

paketlemek, sarmak

Wreck

rek

hurda, enkaz ,çarpışma,mafolma