İingilizce bağlaçlar listesi ~ birolcakir.net

İingilizce bağlaçlar listesi
AYNI FİKRİ DEVAM ETTİREN BAĞLAÇLAR
 • Moreover – Bundan başka, dahası, üstelik, bir de, diğer taraftan
 • Further – Ayrıca, bundan başka, daha fazla
 • Furthermore – Ayrıca, bundan başka, üstelik
 • Along – Boyunca, süresince, yanısıra, yanına
 • In addition – Bir de, hem de -to ek olarak, ilaveten, ayrıca
 • As well as – Birlikte, yanısıra, hem de
 • Also – -de, -da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik
 • Besides – Ayrıca, bundan başka, üstelik, bir de, üstelik, zaten
 • Additionally – Ayrıca, bundan başka, ilaveten
ZITLIK BİLDİREN BAĞLAÇLAR
 • Although, Though, Even though – Karşın, -e rağmen, olduğu halde
 • Notwithstanding – Buna rağmen, yine de , gerçi
 • In spite of – despite of – Rağmen
 • On the contrary – Aksine, bilakis
 • Unlike – Farklı, farklı olarak , aksine
 • Conversely – Tersine , aksine , diğer taraftan
 • On the other hand – Diğer taraftan
 • Otherwise – Yoksa , bundan başka , aksi halde , başka türlü
 • However – Nasıl olursa olsun , ama , ancak , halbuki , her ne şekilde , oysa
 • Nonetheless – Yine de , bununla beraber , herşeye rağmen
 • Nevertheless – Yine de, buna rağmen , bununla beraber , ancak
SEBEP – SONUÇ BİLDİREN BAĞLAÇLAR
 • So – İçin , diye , yani , bu yüzden , -ması için
 • Therefore – Bu nedenle , o yüzden , bu yüzden , onun için , bundan dolayı
 • Thereby – Dolayısı ile , o münasebetle
 • Thus – Böyle , böylece , bunun için , nitekim, bu nedenle , bu ölçüde
 • Hence – Buradan , bundan , bundan dolayı , bunun sonucu olarak , şu andan itibaren
 • As a result of – Sonuç olarak
 • Consequently – Sonuç olarak , bu nedenle
 • Finally – Sonunda , en sonunda , nihayet , sözün kısası
 • Subsequently – Sonradan , daha sonra , arkadan
 • Eventually – Sonunda , neticede , nihayet , sonuçta
 • In the event – Sonuçta
 • Because – Çünkü , yüzünden , dolayı , -dığı için
 • Since – -den beri , olalı , edeli , madem , dığı için
 • Owing to – Sayesinde , dolayı , nedeni ile , yüzünden
 • Due to – Dolayı , yüzünden
 • On account of – Yüzünden , dolayı , uğruna , bakımından
 • For – Dolayı , nedeniyle , çünkü , zira
 • Because of – Nedeni ile , dolayı
 • Thanks to – Sayesinde
 • By virtue of – Nedeniyle
 • Now that – Madem ki , -dığından
 • Seeing that – Madem , madem ki
 • That’s why – Bu yüzden , bu nedenle
 • For that reason – O yüzden
 • In that case – Demek oluyor ki , o halde , öyleyse
 • Sa as to – İçin , -ecek şekilde

ÖRNEKLEME BAĞLAÇLARI
 • For example – Örneğin , mesela
 • For instance – Örneğin , mesela
DOĞRULAMA BAĞLAÇLARI
 • In fact – Gerçekte , adeta , aslında , gerçekten , hatta , doğrusu
 • Indeed – Gerçekten , cidden , doğrusu , aslında
ZAMAN BAĞLAÇLARI
 • When – Ne zaman, iken , gerektiğinde , -dığı sırada , -dığında
 • While – İken , olduğu halde , sırasında
 • As – – Ki , madem ki , olduğu gibi , iken , -diği gibi
 • After – -Dikten sonra
 • Before – Önce , -den önce
 • Until – -İnceye kadar
 • Till – Kadar , dek
 • As soon as – -İnce , hemen
 • Once – Hemen , olur olmaz
 • Since – -Den beri , olalı , edeli , yapalı , madem ki
 • Whenever – – İnce , -dığında , – diğinde
 • Henceforth – Bundan sonra , bundan böyle
 • Meanwhile – Bu arada , aynı anda , iken
KOŞUL BAĞLAÇLARI
 • If – Eğer , ise , fakat , ama , keşke
 • Unless – Olmadıkça , olmazsa , -mezse
 • Whether …. or ( not ) – Olup olmadığını
 • But for – Olmasa , olmasaydı
 • In the event of – Olursa , olduğunda , -diği takdirde , durumunda
 • In the case of – Olması halinde , olduğu takdirde , durumunda , halinde
 • Provided that – Şartıyla , koşuluyla , eğer
 • Providing – Şartıyla , koşuluyla
 • Even if – Bile , olsa bile
 • On condition that – Şartıyla
 • Without – -medikçe , -meksizin
 • In order that – Olması için , -mesi için , -sin diye
İSTİSNAİ DURUMLAR BAĞLAÇLARI
 • Except that – dışında , haricinde
 • Aside from – -den başka , dışında
 • Apart from -Başka , dışında
 • None but ( you ) – Sadece ( sen )