Sometimes in sorusu ingilizce

Sometimes in sorusu ingilizce"Don't be so serious!" "I think that sometimes one needs to be serious."
"O kadar da ciddi olma!" "Sanıyorum bazen birinin ciddi olması gerekir."

He sometimes goes to Tokyo on business.
İş için bazen Tokyo'ya gider.

Sometimes I walk to work, and sometimes I ride my bike, because I live very close to work.
İşe bazen yürüyerek bazen de bisikletle gidiyorum zira yaşadığım yer işime çok yakın.

Impossible things sometimes happen.
İmkansız şeyler bazen olur.

Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say.
İngilizcen dilbilgisi bakımından doğru fakat bazen söylediğin tam olarak bir yerlinin söylediğine benzemiyor.

People sometimes compare death to sleep.
İnsanlar bazen ölümle uykuyu karşılaştırır.