inheritance günlük yaşam içerisinde neye karşılık gelir ~ birolcakir.net

inheritance günlük yaşam içerisinde neye karşılık gelirinheritance
noun [ C, U ] UK ​ /ɪnˈherɪtəns/ US ​

money or possessions that someone gives you when they die
miras, kalıt, veraset
Nick has sold off much of his inheritance.
Nick, mirasın çoğunu sattı.