give away ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

give away ile ilgili cümleler
Give away bir phrasal verb'tür,
Anlamları: bağışlamak, feda etmek, ele vermek, bedava vermek
give away
Birisine bir şeyi bedava vermek
The filling station was giving away free gas.
 “Benzin istasyonu bedava gaz veriyordu.”