Faire örnek cümleler

Faire örnek cümleler

It doesn't seem very fair.
Çok adil görünmüyor.

All's fair in love and war.
Aşkta ve savaşta her şey adildir.

The teacher was very fair when she marked our exams.
Öğretmen, sınavlarımızda not verirken çok adildi.

It isn't fair.
Adil değil.

It's not fair.
Adil değil.

It wasn't fair.
Adil değildi.