At weekend mi on weekend mi

At weekend mi on weekend mi

Have a good weekend!
İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!

Have a nice weekend!
İyi hafta sonları!

Enjoy your weekend.
İyi hafta sonları.

Have a good weekend.
İyi hafta sonları.

We could go kayaking next weekend.
Önümüzdeki hafta sonu kano yapmaya gidebiliriz.

I was hoping I could go back to the beach next weekend.
Önümüzdeki hafta sonu plaja tekrar gidebileceğimi umuyordum.

Do you think Tom will go skiing with us next weekend?
Önümüzdeki hafta sonu Tom'un bizimle kayak yapmaya gideceğini düşünüyor musun?

How about if the three of us go camping next weekend?
Üçümüz gelecek hafta sonu kampa gidersek ne dersin?

I'm sorry but I can't lend you my car next weekend.
Üzgünüm fakat gelecek hafta sana arabamı ödünç veremem.

Maybe this weekend we could go to the beach together.
Belki bu hafta sonu birlikte plaja gidebiliriz.