Battle ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Battle ile ilgili cümlelerbattle /ˈbætl/ beatıll muharebe, savaş, çarpışma, vuruşma

The Battle of Çanakkale
Çanakkale Savaşı

His grandfather was killed in battle.
Büyükbabası savaşta öldürüldü.

mücadele, yarışma, çetin uğraş
A battle for control in the boardroom.
Yönetim kurulunda kontrol için mücadele.

mücadele etme, direnç gösterme, uğraşma
A long battle against cancer.
Kansere karşı uzun bir savaş.