Bargain ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Bargain ile ilgili cümleler



bargain -  pazarlık,kelepir,ucuz, hesaplı alışveriş, kelepir, indirimli

He drives a hard bargain.
O sıkı pazarlık yapar.

It's a real bargain.
Bu gerçek bir kelepir.

This carpet was a real bargain.
Bu halı gerçek bir ucuzdur.

This watch is real bargain.
Bu saat gerçek bir kelepir.

I bought this TV set at a bargain sale.
Bu TV setini indirimli satıştan aldım.