Like that örnek cümleler

Like that örnek cümleler



Like that

Türü: adverb(zarf)

Anlamları

öyle { adverb }

şöyle { adverb }

şöylece


öyle, o şekilde


I' m not like that, and you' re not like that.
Ben öyle değilim, sen de öyle değilsin.

First of all, I don' t sound like that, and I don' t move all like that.
Öncelikle, öyle konuşmuyorum, ve öyle hareket etmiyorum.

I can have them deep like that or high ones like that.
Yakaları geniş ya da böyle kapalı tutabilirim.

Just like that?
Sadece bu kadar mı?

Just like that. Can you cry like that?
Tam olarak böyle. Böyle ağlayabilirmisin?

Oh I liked that, I liked that a lot.
Beğendim, çok beğendim.

Never forget — like that, like that.
Sakın unutmayın — bu şekilde, bu şekilde.