İngilizce go fiilinin kullanımı

İngilizce go fiilinin kullanımı


Go Fiili 1. Hali

Türkçe anlamı “gitmek” olan go fiili birinci halidir ve kullanımını iyi bilmeniz, İngilizce konuşmalarınızda yaşayacağınız akıcılık açısından çok derece önemlidir.

They go to school every day.

Her gün okula giderler.

She goes to work every day

Her gün işe gider.


Go Fiili 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise go fiilini ikinci hali ile kullanırız. Go, fiilinin ikinci hali “went” şeklindedir.

They went to party yesterday.

Geçen hafta partiye gittiler.

She went to work yesterday.

Dün işe gitti.


Go Fiili 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci halinden farklı şeklide “gone” olan go fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

They had gone to party last week.

Geçen hafta pariye gitmişlerdi.

She has gone to party last week.

Geçen hafta partiye gitmişti.