Been to konu anlatımı ~ birolcakir.net

Been to konu anlatımı
been to
bir yerde kısa süreli bulunmuş olmak, bulunmak.

gone to ile arasında ki fark, been to bir yere gidip gelmiş olmak, gone ise gittiğini ama henüz geri gelmediğini anlatır.

Örnek cümlelere bakalım.

He has gone to Ankara - O Ankara'ya gitti ( henüz gelmemiş)
He has been to Ankara - O Ankaraya gitti.  (geri gelmiş şu an burada)

Have been to
Öncelikle present perfecti hatırlayalım. Present perfect, Türkçede olmayan geçmiş zaman türüdür. Kolay geçmiş (simple past)ten farkı, bahsedilen ana eylemin (have/hasden sonra gelen eylem) hâlâ etkisini sürdürüyor olmasıdır. Ayrıca eylemin yapıldığı zaman belirli değildir. Bu sebeple "last", "ago" gibi kesin zaman bildiren ifâdeler bu zamanda kullanılamaz.

eg.: I cut my finger. [(= Parmağımı kestim.) Artık etkisi sürmüyor.]
eg.: I've cut my finger. [(= Parmağımı kestim.) It's still bleeding and aching.]

Görüldüğü gibi, ilk cümlede eylem olmuş ve bitmiştir; ikinci cümlede ise etkisi hâlâ sürmektedir.

eg.: I ate the dinner. (= Akşam yemeğini yedim.)
eg.: I've eaten the dinner. (= Akşam yemeğini yedim.)

İlk cümlede, yediğimiz yemeğin verdiği tokluk hissi geçmiştir; ancak ikinci cümlede yediğimiz yemek hâlâ bizi tok tutmaktadır.


"I have been to ..." da, bize "Bir yerde bulundum." anlamını vermektedir.
eg.: I've been to Sydney. (=Sydney'de bulundum.)
e.g.: She's been to Pamukkale. (= Pamukkale'de bulundu.)

"have been to", "ömrümüz boyunca yaşadığımız deneyimler" (experiences) kategorisine girer. Bu nedenle, "Sen hiç a yerinde bulundun mu ?", "Sen nerede bulundun ?" diye sormalıyız.

eg.: 
-Where have you been to ? (= Nerede bulundun ?)
-I've been to Sakarya. (= Sakarya'da bulundum.)

eg.:
-Have you ever been to Azerbaijan ? (= Hiç Azerbaycan'da bulundun mu ?)
-Yes, I've been to Azerbaijan. / No, I've not been to Azerbaijan. / No, I've never been to Azerbaijan (= Hayır, hiç Azerbaycan'da bulunmadım.).


Eğer ki bir kişinin ne zaman a yerinde bulunduğunu sormak istiyorsak, "present perfect" kullanamayız; çünkü perfect tense'te belirli zaman ifadeleri kullanamıyorduk. Bu sebeple kolay geçmiş zamanı (simple past) kullanmalıyız:

-When did you go Azerbaijan ? (= Azerbaycan'a ne zaman gittin ? )
-I went there two weeks ago.

-When were you there ? (= Ne zaman oradaydın ?)
-I was there two weeks ago.

-When did she go Alsace ? 
-Last month.