Band ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Band ile ilgili cümlelerband /bænd/ ingiliz aksanı - bant,  ameikan aksanı beeent

müzik topluluğu, grup, orkestra
a jazz band
Bir caz grubu

şerit, çizgi, renk şeridi
The rugby team's shirts are white with a red band around the middle.
Ragbi takımının gömlekleri beyaz olup ortasında kırmızı bir bant bulunmaktadır.

bağ, kuşak, kayış, sargı, bandaj
an elastic band
Elastik bir bant

topluluk, grup
The Cathedral's band of regular worshippers
Katedralin düzenli ibadetçiler grubu

bir şeyin bölündüğü gruplardan biri
the 20-25 age band
20-25 yaş bandı grubu