Brother ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Brother ile ilgili cümleler
brother /ˈbrʌðər/ ingilizler, bıradı -  amerikalılar, bıradır diye telaffuz ederler - erkek kardeş

an older/younger brother
Büyük / küçük kardeş

my big/little brother
Benim büyük / küçük kardeşim

Brother Paul
din kardeşi, rahip

Arriving at the station, she called up her brother.
İstasyona vardığında, o, erkek kardeşini aradı.

I will get my brother to carry your bag for you.
Çantanızı sizin için erkek kardeşime taşıtacağım.

I'm often mistaken for my brother.
Çoğunlukla ben kardeşimle karıştırılırım.

The boy is the same age as my brother.
Çocuk erkek kardeşimle aynı yaşta.