Broad ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Broad ile ilgili cümleler
broad /brɔːd/ burodd -geniş


broad shoulders
Geniş omuzlar

a broad staircase
Geniş bir merdiven

A gang of three robbed the bank in broad daylight.
Üç kişilik bir çete güpegündüz bankayı soydular.

I am told he has a broad back.
Bana onun geniş bir arkası olduğu söylendi.

There is a broad street near my house.
Evime yakın geniş bir cadde var.

He had his car stolen in broad daylight.
Güpegündüz arabasını çaldırdı.

Birol has broad shoulders.
Birol'un geniş omuzları var.

He has broad shoulders.
Onun geniş omuzları vardı.