O ile başlayan ingilizce kelimeler ~ birolcakir.net

O ile başlayan ingilizce kelimelerQuality
kualıtiy
kalite, nitelik, vasıf
Quantity
kuantitiy
nicelik, miktar, sayı, çokluk
Quarrel
kuarıl
tartışmak, atışmak
Quarter
kuotır
çeyrek, dörtte bir
Queen
kuiin
kraliçe
Question
quesçın
soru, sormak
Queue
kiüu
kuyruk, sıra
Quick
kuik
çabuk, hızlı
Quicken
kuıykın
çabuklaştırmak, hızlandırmak
Quiet
kuvayıt
sessiz, sakin
Quantitative
kuantiteytif
nicel, miktar ile ilgili
Quite
kuayt
bayağı, oldukça, epey
Quiz
kuiz
küçük test