Bring ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Bring ile ilgili cümleler


 
bring - getirmek, götürmek, bir şeyi yapmayı kendine yedirememek, istekli olmamak, içinden gelmemek

Did you bring an umbrella with you?
Yanında şemsiye getirdin mi?

He brought me some flowers.
Bana çiçekler getirdi.

Bring it back when you are through.
İşin bittiğinde onu geri getir.

Bring your work to my room.
İşini odama getir.

The boys bring their books every day.
Çocuklar her gün kitaplarını getirirler.

Bring in lunch for the children.
Çocuklar için öğle yemeği getirin.

He couldn't bring himself to talk to her.
Onunla konuşmak içinden gelmiyordu.

Etiketler : brought ile ilgili cümleler