Bright ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Bright ile ilgili cümlelerbright /braɪt/ bırayt

parlak renkli
bright yellow/blue
parlak sarı / mavi

parlak, parıldayan
bright sunshine
parıldayan güneş

zeki, akıllı
He's a bright boy.
Zeki bir çocuktur.

mutlu ve umut dolu, umutlu
She's always so bright and cheerful.
O her zaman çok umutlu ve neşeli.