Brief ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Brief ile ilgili cümleler
brief /briːf/ bıriyf

kısa, öz olarak
a brief visit
kısa bir ziyaret

bir kaç sözle ifade edilen
a brief description/statement
bir kaç sözle kısa açıklama / beyan

kısaca, özet olarak ifade edilen
world news in brief
özetle dünya haberleri