Breath ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Breath ile ilgili cümleler



breath /breθ/ biredth 

nefes, soluk
His breath smells of garlic.
Nefesi sarımsak kokuyor.

solunum, nefes
She took a deep breath before she started.
Başlamadan önce derin bir nefes aldı.

People normally breathe 12 to 20 times a minute.
İnsanlar normalde dakikada 12 ile 20 kez arası nefes alır.

I'm going to open the window and let it breathe.
Camı açacağım ve havalandıracağım.

I can hardly breathe.
Güçlükle nefes alabiliyorum.

It's not possible to breathe here.

Burada nefes almak mümkün değil.