Bread ile ilgili cümleler

Bread ile ilgili cümleler


bread - ekmek

a slice of bread
bir dilim ekmek

a loaf of white bread
bir somun beyaz ekmek

I bought two loaves of bread.
İki somun ekmek aldım.

In Spain and France, we buy fresh bread every day.
İspanya'da ve Fransa'da her gün taze ekmek alırız.

I often buy bread from the bakery next to the post office.
Çoğunlukla postanenin yanındaki fırından ekmek alırım.

The boy eats bread.
Çocuk ekmek yiyor.