Though ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Though ile ilgili cümleler
though - ...dığı/diği halde; ...sa/se de; her ne kadar, gene de

Bu kelime de zıtlık belirten bağlaç olup “-e rağmen, -e karşın, gerçi, olsa da” anlamındadır. Teklifsiz dilde though daha yaygındır, cümle sonunda kullanılması anlam olarak herhangi bir değişikliğe uğramaz sadece gramatik anlamda cümlede zarf görevi görür:

Though I don’t like him, I agree that he’s a good manager.
Onu sevmememe rağmen iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.

I’d quite like to go out, though it is a bit late.
Saat biraz geç olsa da dışarı çıkmayı çok istiyorum.

Though she is quite small, she's very strong.
Oldukça küçük olmasına rağmen çok güçlüdür.

Birol didn't phone, even though he said he would.
Birol, arayacağını söylemesine rağmen aramadı.

They're coming next week, though I don't know exactly when.
Önümüzdeki hafta gelecekler, tam olarak ne zaman olduğunu bilmememe rağmen.

The restaurant serves good, though extremely expensive, food.
Restoran, son derece pahalı olmasına rağmen hizmet vermektedir.

And though she's quite small, she's very strong.
Ve oldukça küçük olmasına rağmen çok güçlüdür.

Zeynep didn't phone, even though she said she would.
Zeynep arayacağını söylemesine rağmen aramadı.

Okay, I'll come to the party - I'm not staying late though.
Tamam, partiye geleceğim - Yine de geç kalmayacağım.

He went out, (even) though it was raining.
(Yağmur yağmasına rağmen) dışarı çıktı.

I wish I hadn't done it, though.
Keşke  genede yapmasaydım.


Etiketler : though ile ilgili cümleler though örnek cümle though cümle cümle sonunda though kullanımı