N harfi ile ingilizce kelimeler

N harfi ile ingilizce kelimelerNail                 neyl 1.TIRNAK  2.ÇİVİ
Name neym İSİM
Narrow nerou DAR
Nation neyşın ULUS
National neyşınl ULUSAL
Native neytiv YERLİ (her native language)
Natural neçrıl DOĞAL
Nature neyçır DOĞA
Near niır YAKIN
Necessary nesısıri GEREKLİ
Necessity nısesiti GEREKLİLİK
Neck nek BOYUN, ENSE
Need niid GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
Needle niidl İĞNE, ŞİŞ
Neglect nıglekt İHMAL ETMEK
Neighbour neybır KOMŞU
Neither niidır HİÇBİRİ
Neither...Nor... naydır..nor.. NE O..NE ÖBÜRÜ
Nephew nevüuu YEĞEN (erkek)
Nervous nörvıs SİNİRLİ
Nest nest YUVA, KUŞ YUVASI
Net net 1.AĞ  2.NET (brütün tersi)
Never never HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
Nevertheless nevedıles BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
New nuu YENİ
News nüuz HABER
Newspaper nüuspeypır GAZETE
Next nekst EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
Nice nays HOŞ
Niece niis YEĞEN (kız)
Night nayt GECE
Nil nil SIFIR, BOŞLUK
No no HAYIR
Noble noubl SOYLU
Nobody noubadi HİÇ KİMSE
Noise noiz GÜRÜLTÜ
None nan HİÇBİRİSİ
Noon nuun ÖĞLE ZAMANI
Normal normıl NORMAL
North north KUZEY
Nose nouz BURUN
Not nat DEĞİL
Note not 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
Nothing nathing HİÇBİR ŞEY
Notice noutis DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
November novembır KASIM
Now nau ŞİMDİ
Nuisance nuusıns SIKINTI, DERT
Number nambır SAYI, NUMARALANDIRMAK
Nurse nörs HEMŞİRE, HASTABAKICI
Nut nat 1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN