Just as ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Just as ile ilgili cümlelerjust as - gibi, kadar, tıpkı, aynısı, aynen

just as I am invited you to diner. Come just as you are.
Seni akşam yemeğine davet ettim. Olduğun gibi gel!

You are so beautiful just as I expected.
Sen beklediğim/umduğum kadar güzelsin.

Your ideas are interesting. But you are reacting just as I thought.
Fikirlerin ilginç. Fakat tam düşündüğüm gibi tepki veriyorsun!

Just as I was closing the front door, I heard a loud bang in the kitchen.
Tam dış kapıyı kapatırken, mutfaktan gelen yüksek bir çarpma sesi duydum.

Just as she was about to leave, she remembered to lock the door.
Tam çıkmak üzereyken kapıyı kilitlemeyi akıl etti.

Etiketler : just as örnek cümle