İngilizce has to have to konu anlatımı ~ birolcakir.net

İngilizce has to have to konu anlatımı

Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli, mecburi olduğunu anlatırken has to have to kullanılır.
  • I have to go to hospital.
  • Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.)

Have to'nun Genel Yapısı

Özne + yardımcı fiil + has/ have + mastar (to ile)

OlumluHehasto work.
OlumsuzIdo nothaveto seethe doctor.
SoruDidtheyhaveto goto school?

Have to 'nun Kullanımı

Genel olarak have to, kişisel olmayan zorunlulukları anlatırken kullanılır. Yapılması zorunlu olan şeyler, yasalarla ya da okul kuralları gibi kurallarla zorunlu tutulan şeylerdir.
  • In England, you have to drive on the left.
  • İngilterede arabayı sol şeritten sürmelisiniz.
  • In Turkey, school children have to wear a uniform.
  • Türkiye'de okula giden çocuklar üniforma giymek zorundadır.
  • Ahmet has to wear a tie at work.
  • Ahmet işte kravat takmak zorundadır.
Yukarıdaki örneklerde zorunluluk durumu kişinin fikrine göre değil dışardan bir etkiyle oluşmuştur.
Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir. Şu örnekleri inceleyelim:
özneyardımcı fiilesas fiilhavemastar
geçmiş zamanIhadto get upearly yesterday.
geniş zamanIhaveto get upearly today.
gelecek zamanIwillhaveto get upearly tomorrow.
şimdiki zamanSheishavingto wait.
present perfectWehavehadto get upon the time.
modal (may)Theymayhaveto doit again.
Olumlu cümlelerde
I
We
You
They
have to
He
She
It
has to
Soru cümlelerinde
DoI
we
you
they
have to …… ?
Doeshe
she
it
has to …… ?
Olumsuz cümlelerde
I
We
You
They
do not ( don’t )have to
He
She
It
does not ( doesn’t )have to
Geçmiş zaman hali had to dur. Geçmiş zamanda soru yaparken did + özne + have toolur. Daima fiillerin birinci halleri ile kullanılır.

“Have to” and “have got to”

Have to ile mecburiyet durumunun izah edildiği zamanlarda; have got to nun kullanılması da mümkündür. Fakat ikisi arasında küçük bir fark vardır.Bir kerede yapılan işlerdeki mecburiyet her ikisi ile de anlatılabilir.
I have to / have got to water my flowers on the balcony today.Balkondaki çiçeklerimi sulamam lazım bugün.
Bu bir kereye mahsus bir olaydır.
Fakat sürekli yapılagelen alışkanlık haline gelmiş durumlarda doğru olan sadece have to nun kullanılmasıdır.
I have to water my flowers on the balcony every Sunday. Balkondaki çiçeklerimi her pazar sulamam lazım.
Bu cümlede alışkanlık haline gelmiş bir durumdan bahsedilmektedir. İşin doğrusu böyle durumlarda have got to tercih edilmez.