İngilizce essay yazarken kullanılan kalıplar

İngilizce essay yazarken kullanılan kalıplarKİŞİNİN KENDİ FİKRİNDEN BAHSETMESİ
I believe that : İnanıyorum ki,
I strongly believe that : Güçlü bir şekilde inanıyorum ki...
I think / In my opinion / From my point of view : Bana göre / Benim bakış açıma göre
As far as I am concerned : Bana kalırsa, bana göre
KİŞİNİN BİR ŞEYİN ÖNEMİNDEN BAHSETMESİ
It is worth bearing in mind that : Akılda tutulması gerekir ki..
It should be noted that : Vurgulanması gerekir ki..
It is essential / crucial / vital that : Gereklidir / önemlidir / hayatidir ki..
ALTINI ÇİZMEK / VURGULAMAK FİİLLERİ İÇİN KULLANILACAK İNGİLİZCE KARŞILIKLAR
highlight /  emphasize / underline / stress
Above all : Hepsinden önemlisi

NEDEN - SONUÇ BİLDİRME
Because / As / Since : İçin, -den dolayı, çünkü ( NOT : Bu yapılardan sonra cümle kullanılır.)
Due To / Owing To / Because Of : İçin, -den dolayı ( NOT : Bu yapılardan sonra isim ya da gerund (earning,walking etc.) kullanılır.
So / Therefore : Bu nedenle
That is why /  As a result / Consequently / For this reason: Bu yüzden, sonuç olarak
Thus : Böylece
From all reasons above : Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı

GELİŞME ( BODY ) PARAGRAFLARI İÇİN SIRALAMA, DÜŞÜNCEYİ DEVAM ETTİRME KALIPLARI - SIRALAMA
First of all : Her şeyden önce
To begin with / At the beginning : Öncelikle, ilk olarak
Initially : Başta
At first / Firstly : Öncelikle
Secondly , Thirdly : İkinci olarak, Üçüncü olarak
Moreover, Furthermore, Besides, Also, In addition : Buna ek olarak, bunun yanında
ÖRNEKLEME YAPARKEN KULLANILACAK KALIPLAR
For example / For instance : Örneğin
To illustrate : Tanımlamak, resmetmek
To demonstrate : Göstermek

ZAMAN SIRALAMASI YAPMA
After : Sonra
Before : Önce
Currently : Şu anda
During : Esnasında
Eventually : En sonunda, eninde sonunda
Finally : Sonuç olarak
First, Second, etc. : Birinci, ikinci vb.
Formerly : Önceden, eskiden
Immediately : Hemen
Initially : İlk olarak
Lastly : Sonuncu olarak
Later : Sonra
Latter : İkinci, sonuncu, iki şeyden sonuncusu
Meanwhile :Bu arada
Next : Ardından
Once : Bir kez, olur olmaz
Previously : Önceden
Simultaneously : Eş zamanlı
Soon : Yakında
Subsequently : Akabinde, sonradan
In due time : Vakti gelince

ZITLIK ANLATMA
Whereas : Oysa ki..
While  : İken
In comparison : Nazaran, karşılaştırıldığında..
In contrast : Tersine
However : Ama
Although / Even though / Though : -e rağmen ( Bu yapılardan sonra cümle kullanılır )
Despite / In spite of : -e ragmen ( Bu yapılardan sonra isim ya da gerund ( walking, eating, working etc ) kullanılır.
On the other hand : Öte yandan
But : Ama
Yet : Ama

SONUÇ BİLDİRMEDE KULLANILAN  KALIPLAR
Last but not least : Sonuncu ama bir o kadar da önemli olan,
Finally : Sonuç olarak
Consequently  / As a result / In conclusion : Sonuç olarak
As as a consequence of that : Bu durum üzerine
Briefly /  Shortly  / In brief / : Kısacası
To sum up : Kısaca öouml;zetlemek gerekirse
When everyting is taken into account/consideration : Her şey göz önüne alındığında
With the aforementioned reasons : Yukarıda açıklanan nedenlerle
There is no doubt that : Şüphesiz ki..
To conclude / In conclusion : Sonuç olarak
In closing : Konuyu kapatırken