ingilizce ağırlık ve ölçü birimleri ~ birolcakir.net

ingilizce ağırlık ve ölçü birimleri


accurate
doğru
acre
dönüm
adjustment
ayarlama
aggregate
toplam
algebra
cebir
altitude
rakım
amount
miktar
angstrom
santimin yüz milyonda biri
area
alan
average
ortalama
avoirdupois
İngiliz tartı sistemi
baker’s dozen
on üç
balance
denge
bale
balya
barrel
varil
base
taban
basic
temel
benchmark
kıyaslama
bit
bit
bolt
cıvata
breadth
genişlik
bulk
yığın
bushel
kile
byte
bayt
calculate
hesaplamak
calculation
hesaplama
calibration
ayarlama
capacity
kapasite
carat
kırat
cental
yüz libre
centigrade
santigrat
centimetre
santimetre
change
değişiklik
common
ortak
compass
pusula
computation
hesaplama
compute
hesaplamak
contraction
daralma
conversion
dönüştürme
counterweight
karşı ağırlık
counting
sayma
crate
sandık
cube
küp
cubic
kübik
cubic centimetre
santimetre küp
cubic inch
kübik inç
cubic meter
metre küp
cubic mile
kübik mil
cubic yard
kübik yarda
cubit
eski bir uzunluk ölçüsü birimi
cup
fincan
cyclometer
çember ölçen
dash
tire
data
veri
decade
on yıl
decigram
desigram
decilitre
desilitre
decimal
ondalık
decimetre
desimetre
declivity
meyil
degree
derece
demonstrate
göstermek
denominator
payda
density
yoğunluk
depth
derinlik
determine
belirlemek
deviation
sapma
device
cihaz
diagram
diyagram
difference
fark
digit
hane
dimension
boyut
distance
mesafe
divide
bölmek
dividend
kâr payı
divisibility
bölünebilme
division
bölünme
dozen
düzine
drachma
drahmi
dram
dirhem
drop
damla
dry gallon
kuru galon
dry measure
kuru ölçü
dry quart
kuru litre (1,101 litre)
effect
etki
equal
eşit
equality
eşitlik
equation
denklem
equivalent
eşdeğer
error
hata
essential
gerekli
establish
kurmak
estimate
tahmin
exact
kesin
expansion
genişleme
exponent
üs
extensometer
genleşmeölçer
extract
özüt
extrapolate
dış değer bulmak
factor
faktör
Fahrenheit
Fahrenhayt (suyun 32F’de donduğu ve 212F’de kaynadığı ısı ölçeği)
fathom
kulaç
feet
fit
figure
şekil
fluid ounce
sıvı ons
foot
0,3048 m
formula
formül
frequency
frekans
friction
sürtünme
function
işlev
furlong
milin sekizde biri
gallon
galon (3,78 litre)
gauge
ölçü, ölçmek
geometric
geometrik
geometry
geometri
gram
gram
graph
grafik
gross
brüt
gross ton
bin ton
Gutenberg
yazı matbaasını bulan alman mucit (Johannes Gutenberg)
hand
el
hectare
hektar (10.000 metrekare)
height
yükseklik
hogshead
büyük fıçı
hourglass
kum saati
hundredweight
elli kiloluk tartı
inch
inç (2,54 cm)
infinite
sonsuz
jerry can
yakıt bidonu
karat
karat
kilo
kilo
kilogram
kilogram
kilometre
kilometre
knot
gemi veya rüzgâr hızı ölçüm birimi
land measure
arazi ölçümü
latitude
enlem
length
uzunluk
light-second
Işık saniye
light-year
ışıklıyı
liquid
sıvı
liquid ounce
sıvı ons
litre
litre
longitude
boylam
magnetic
manyetik
magnitude
kadir
measure
ölçmek
megaton
megaton (bir milyon ton)
meter
metre
metric
metrik
metric system
metrik sistem
microgram
mikrogram
microliter
mikrolitre
micrometre
mikrometre
micron
mikron (milimetrenin binde biri)
mile
mil (1609 m)
milligram
miligram
millilitre
mililitre
millimetre
milimetre
minus
eksi
minute
dakika
month
ay
nanometre
nanometre (1 metrenin milyarda biri)
nautical mile
deniz mili
negative
negatif
net
net
number
numara
numeral
rakam
octant
oktant (dairenin sekizde biri)
octave
oktav
ounce
ons (28,3 gram)
pennyweight
1,56 gram (24 buğday ağırlığında ölçü birimi)
percent
oran
percentage
yüzde
pi
pi sayısı (3.14159265359…. sayısı)
pinch
tutam
pint
galonun sekizde biri kadar ölçü (0,550 litre)
pixel
görüntü öğesi (piksel)
point
nokta
positive
pozitif
pound
pound (453 gr)
quadrilateral
dörtgen
quantity
miktar
quarter
çeyrek
ratio
oran
rectangle
dikdörtgen
ruler
cetvel
sack
çuval
scale
ölçek
secondary
ikincil
seconds
saniye
sheaf
demet
sphere
küre
split
bölünme
spoon
kaşık
spoonful
kaşık dolusu
square
kare
square centimetre
santimetrekare
square foot
ayakkare (Amerika’da kullanılan yüzölçümü birimi)
square inch
inç kare
square kilometre
kilometrekare
square mile
mil kare
square yard
yarda kare
standard
standart
statistics
istatistik
steelyard
kantar (el)
subtract
çıkarmak
sundial
güneş saati
symbols
semboller
system
sistem
tablespoon
çorba kaşığı
teaspoon
çay kaşığı
tertiary
üçüncü
theodolite
arazi ölçü aleti
thermometer
ısıölçer
thickness
kalınlık
three-dimensional
üçboyutlu
time
zaman
ton
ton (1000 kg)
tonne (UK)
ton
trajectory
yörünge
troy pound
12 ons ya da 373 gram
troy weight
kuyumcu tartısı
ultra-micrometre
ultra mikrometre (çok hassas mikrometre)
unit
birim
valid
geçerli
value
değer
volume
hacim
weigh
tartmak
weighbridge
kantar (tır, kamyon)
weight
ağırlık
whole number
tamsayı
width
genişlik
yard
yarda (0.9144 metre)
yardstick
yarda ölçeği
zero
sıfır